Information & fakta om olika värmesystem

Värmeordlista

Verkningsgrad / värmefaktor

Värmepump

kWh

Värmeväxlare

Tappvatten

Vattenburet element-/radiatorsystem

Varmvattenberedare

Fossilt bränsle

Den här webbplatsen ska ge er besökare översiktlig och lättförståelig information om de vanligaste värmesystemen i Sverige.

Solenergi, bergvärme och vedeldning – bara några exempel på uppvärmningsformer.

Vedeldning ersattes till stor del av oljepannor under andra halvan av 1900-talet. Nu när oljepriserna blir allt högre samtidigt som oljans negativa inverkan på miljön blivit känd, är det viktigt att det finns andra attraktiva alternativ.

Värmepumpar är den största gruppen med bergvärme i spetsen. Värmepumpar tar tillvara på lagrad energi som ursprungligen kommer från solen. Med hjälp av el höjs den lagrade energins temperatur i värmepumpen och skickas slutligen ut i husets vattenburna elementsystem.

Pellets är en effektiv variant av vedeldning som i regel kräver en del arbete. För den som vill ha en underhållsfri uppvärmningsform utan höga investeringar är fjärrvärme ibland ett alternativ.

Direktverkande elvärme och värmepumparna är beroende av el för att fungera. Det är då relevant att ta reda på hur elen produceras. I Sverige är kärnkraft och vattenkraft de absolut största elkällorna.

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt