Bergvärme

Vad kostar bergvärme?

Priset för att installera bergvärme är högt jämfört med vad andra värmesystem kostar. Tar ni dock hänsyn till att värmepumpen har en livslängd på 15–20 år och att borrhålet i regel kan användas i cirka 50 år är det väl spenderade pengar.

  • Grävning, borrande av energibrunn och installation av bergvärmepump: 80 000–180 000 kr.
  • Elkostnad per år: cirka 10 000 kr för en normalvilla (vid 100 öre/kWh).

Bergvärme för en liten villa – Prisexempel 

Bergvärmel för en medelstor villa – Prisexempel

Bergvärme för en stor villa – Prisexempel 

Bergvärme – Fördelar och nackdelar

  • Miljövänligt
  • Långsiktigt
  • Underhållsfritt
  • Kräver el

Bergvärme tar tillvara på solenergi lagrad i berggrunden. Ur ett borrhål i marken tas den lagrade energin upp och förstärks av en bergvärmepump.

Bergvärmen är miljövänlig och långsiktig. Installationskostnaden är relativt hög, men på sikt lönar det sig i princip alltid.

För att kunna använda bergvärme krävs det att huset har ett vattenburet värmesystem. Bergvärmepumpen kräver cirka en tredjedel el för att fungera.

Hur bergvärme fungerar

I berggrunden finns lagrad värmeenergi som ursprungligen kommer från solen. Temperaturen i berget är cirka 2–8°C året runt.

För att kunna dra nytta av värmen i berget borras ett hål (energibrunn) 50–200 meter ner i marken. Djupet bestäms av husets energibehov. I det cirka 15 cm breda borrhålet förs det ner en dubbelvikt kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsvätska.

Vätskan i kollektorslangen pumpas upp till bergvärmepumpen. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Ångan samlas upp i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via elementen.

Av kostnadsskäl dimensioneras värmepumpen inte för att klara uppvärmingen under riktigt kalla dagar; dessa dagar är så få att det helt enkelt inte är värt det. Under de kallaste dagarna tar värmepumpen istället hjälp av en elpatron (som elvärme).

Krav och förutsättningar för bergvärme

Värmepumpen behöver el för att fungera. Varje kWh el som krävs ger cirka 3 kWh värme. Minsta rekommenderade avståndet mellan 2 borrhål är cirka 20 meter. Om ni har mindre än 20 meter till närmsta granne bör ni därför kolla med dem om de har eller tänker installera bergvärme.

Eftersom bergvärmepumpen värmer upp vatten för att skapa värme krävs det att huset har vattenburna element (radiatorer). Att installera ett vattenburet elementsystem kan kosta väldigt mycket. Uppvärmingsalternativ som inte kräver ett vattenburet rörsystem är direktverkande elvärmeoch vissa former av vedeldning.