Gasvärme

Fossilt bränsle renare än olja

 

Fördelar och nackdelar med gasvärme

 

  • Effektivare och miljövänligare än olja
  • Lätt att konvertera
  • Bidrar till växthuseffekten
  • Osäker prisutveckling
  • Naturgas är en ändlig resurs

 

Gasvärme liknar oljeeldning mycket. Skillnaden är att naturgas används, som är både renare och effektivare än olja. Naturgasen bidrar dock till växthuseffekten på samma sätt som olja.

Gasen transporteras i långa gasledningar och förbränns sedan i husets gaspanna.

Endast en liten del av Sverige har ett naturgasnät. Utbyggnader kan dock ske, eftersom gasledningarna även går att använda för miljövänlig biogas.

 

Hur gasvärme fungerar

 

Naturgas är, precis som olja, ett fossilt bränsle som bildats av nedbrytna växter och djur som levde för många hundra miljoner år sedan.

Gasen pumpas upp ur jordens inre och leds iväg i långa pipelines. Gasen kommer in i husets panna genom ett rör anslutet till gasnätet. I pannan antänds gasen och värmer upp vattnet i de vattenburna radiatorerna. Gasresterna försvinner ut genom skorstenen samtidigt som det varma vattnet skickas ut i huset.

 

Renare än olja

 

Koldioxidutsläppen från naturgas är drygt 30 % lägre än de från olja. Övriga utsläpp är också lägre och naturgas orsakar vare sig sot eller aska, vilket gör att närmiljön inte påverkas av eldningen. Naturgasen bidrar dock negativt ökad växthuseffekt och klimatförändring.

Skulle gasen läcka ut innebär det ingen direkt fara, eftersom den inte är giftigt och automatiskt stiger mot himlen.

 

Krav och förutsättningar för gasvärme

 

I dagsläget är det endast sydvästra Sverige som har ett utbyggt naturgasnät. En utbyggnad av gasnätet kan dock komma eftersom ledningarna även kan användas till biogas och andra klimatvänliga bränslen.

Om huset ligger så att det kan få gasvärme krävs det också ett vattenburet elementsystem och en skorsten.

 

Pris & kostnader för gasvärme

 

Den inledande investeringen för gasvärme är högre än oljevärme men samtidigt mindre än värmepumpsalternativen. Årskostnaden är däremot lägre än oljan och högre än exempelvis bergvärme.

 

  • Gaspanna: cirka 60 000 kr.
  • Anslutningsavgift till gasnätet: cirka 10 000 kr.
  • Abonnemangsavgift: cirka 1 000 kr om året.
  • Gaskostnad: 15 000-20 000 kr om året för en normalstor villa.