Grundvattenvärme – använder grundvatten ur en brunn

Grundvattenvärme

Fördelar och nackdelar med grundvattenvärme

Grundvattenvärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Ur ett hål i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med hjälp av en värmepump.

För att kunna använda grundvattenvärmen till uppvärmning av huset krävs det vattenburna element (radiatorer) samt el.

Hur grundvattenvärme fungerar

Grundvattenvärme har många likheter med bergvärme, sjövärme och markvärme. Skillnaden är att grundvatten används som värmekälla. Grundvattnet är det som syns när du tittar ner i en brunn.

En smal brunn borras (det går att använda en befintlig brunn) ner till grundvattnet, vars temperatur konstant är cirka 4–12°C. I borrhålet förs det ner en slang som pumpar upp vattnet till grundvattenvärmepumpen.

I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Ångan samlas ihop i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via elementen.

Av kostnadsskäl dimensioneras grundvattenvärmepumpen inte för att klara uppvärmningen under riktigt kalla dagar; dessa dagar är så få att det helt enkelt inte är värt det. Under de kallaste dagarna tar värmepumpen stället hjälp av en elpatron (som elvärme).

Krav och förutsättningar för grundvattenvärme

Grundvattenvärmepumpen behöver el för att fungera. Varje kWh el som krävs ger cirka 3 kWh värme. Minsta rekommenderade avståndet mellan 2 borrhål är cirka 20 m; kolla därför med grannarna om de har grundvattenvärme eller bergvärme.

Eftersom grundvattenvärmepumpen värmer upp vatten för att skapa värme krävs det att huset har vattenburna element (radiatorer). Att installera ett vattenburet elementsystem kan kosta väldigt mycket. Uppvärmningsalternativ som inte kräver ett vattenburet rörsystem är direktverkande elvärme och vissa former av vedeldning.

Pris & kostnader för grundvattenvärme

Kostnaden för grundvattenvärmepumpen är i princip densamma som för bergvärmepumpar, markvärmepumpar och sjövärmepumpar. Installationen av slangarna är dock betydligt billigare än bergvärmeborrningen.

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt