Luftvärme – bra komplement till andra värmekällor

Luftvärme

Fördelar och nackdelar med luftvärme

Luftvärmeanläggningar kan delas in i 3 huvudkategorier: luft-vatten, frånluft och luft-luft.

Skillnaden ligger i varifrån luften hämtas och hur den sprids i huset.

Luftvärme tar tillvara på en resurs som annars går till spillo. Luftvärme är också lätt att installera. Nackdelen är att luftvärmen i regel inte klarar all uppvärmning på egen hand.

Uteluftsvärme (luft-vattenvärmepump)

Luftvärmepumpen suger in utomhusluft. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Gasen samlas ihop i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via de vattenburna elementen.

Uteluftsvärmepumpen kräver normalt cirka en tredjedel el för att fungera. När temperaturen ligger runt 0°C krävs ytterligare tillsatsenergi (exempelvis elpatron eller olja). Vid temperaturer under -20°C blir luftvärmepumpens effekt så låg att det inte är lönsamt att utnyttja den.

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpen fungerar enligt samma princip som luftvärmepumpen. Skillnaden är att frånluftsvärmemetoden utnyttjar den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ventileras ut. Frånluftsvärme behöver nästan alltid kompletteras med en annan engergikälla.

Komfortvärme (luft-luftvärmepump)

Saknas ett vattenburet radiatorsystem i huset kan en luft-luftvärmepump fungera som ett effektivt komplement till huvudenergikällan (exempelvis elvärme). De flesta luft-luftvärmepumpar kan även ställas om (reverseras) och fungera som svalkande luftkonditioneringar på sommaren.

Pris & kostnader för luftvärme

Luftvärmepumparna är billigare än exempelvis bergvärme, markvärme och sjövärme. Å andra sidan är de inte lika effektiva. Installationskostnader på några tusen tillkommer (luft-luftvärmepumpar går att installera själv).

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt