Olja – effektiv trotjänare på väg bort

Olja

Fördelar och nackdelar med oljeeldning

Oljeeldning för uppvärmning av huset liknar vedeldning mycket. Skillnaden är att oljan är betydligt mer effektiv.

Från att ha varit den mest använda värmekällan under många år är oljans roll i dag ifrågasatt. Oljan är skadlig för miljön och den begränsade tillgången gör att priserna är höga och ostadiga.

Hur oljeeldning fungerar

Oljeanläggningen består i regel av en lagringstank för oljan (cistern), en mindre dagtank, en brännare och en varmvattenberedare. Röken som bildas leds ut genom husets skorsten.

Från lagringstanken pumpas olja in i oljepannans förbränningskammare och antänds. Värmen som bildas av oljelågan hettar upp vattnet i varmvattenberedaren. När vattnet är tillräckligt varmt skickas det ut i huset via elementen eller används för att värma tappvattnet.

Krav och förutsättningar för oljevärme

Oljevärme kräver ett vattenburet radiatorsystem och en skorsten. Oljetanken kräver ganska mycket utrymme.

Lätt att konvertera

Få rekommenderar att nyinvestera i oljevärme på grund av oljepriserna och oljans negativa påverkan på miljön. För de som redan har oljevärme är det förhållandevis lätt att byta till ett annat system. I en oljepanna går det till exempel att installera en pelletsbrännare. Bergvärme och fjärrvärme är exempel andra attraktiva alternativ, eftersom de använder samma vattenburna radiatorsystem.

Pris & kostnader för oljevärme

Jämfört med bergvärme är investeringen för själva anläggningen betydligt lägre. Eftersom oljan är mycket dyr lönar det sig dock sällan med oljevärme på sikt.

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt