Kilowattimme, kWh

Kilowattimme (förkortat kWh) används ofta för att beskriva energiförbrukningen. En normalstor villa behöver cirka 20 000 kWh per år till uppvärmingen. En kilowattimme el kostar cirka 100 öre (1 krona).

1 kWh räcker till att...

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt