Värmepump

Värmepumpen använder elektricitet och ytterligare en källa (exempelvis berggrunden, luften, grundvattnet, marken eller sjövattnet) för att skapa värme.

En värmepump ser i regel ut som ett kylskåp med en kontrollpanel. Från värmepumpen går det rör till värmekällan, som inte behöver vara speciellt varm (några plusgrader räcker). Rören kallas kollektorslang och innehåller någon typ av frostskyddad vätska.

Vätskan i kollektorslangen pumpas till värmepumpen. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Ångan samlas ihop i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via elementen.

Av kostnadsskäl dimensioneras värmepumpen inte för att klara uppvärmningen under riktigt kalla dagar; dessa dagar är så få att det helt enkelt inte är värt det. Under de kallaste dagarna tar värmepumpen stället hjälp av en elpatron (som elvärme).

Vattenburna element/radiatorer krävs för alla typer av värmepumpar. Värmepumpens effektivitet kallas verkningsgrad eller värmefaktor.

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt