Värmeväxlare

Värmeväxlare används till att överföra värme från ett medium till ett annat utan att någon direktkontakt sker. Jämför med att hålla i en varm mugg – handen blir varm trots att den inte kommer i kontakt med innehållet i muggen.

Värmeväxlare används ofta för att värma tappvattnet.

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt