Verkningsgrad / värmefaktor

Verkningsgraden anger hur mycket av den tillförda energin som faktiskt används till det man vill. Verkningsgrad är ett generellt fysikaliskt begrepp som aldrig kan bli större än 1. När det gäller värme brukar det snarlika begreppet värmefaktor användas i stället.

Värmefaktor

Om en bergvärmepump har värmefaktorn 3 betyder det att värmepumpen ger 3 gånger mer energi än ren elektricitet skulle göra. Energin från berget räknas alltså inte in i begreppet värmefaktor.

Sponsorer:

Källor  |  Ordlista  |  Om webbplatsen, annonsera & kontakt