Pellets

En modern variant av vedeldning.

Fördelar och nackdelar med pellets

  • Neutralt ur miljösynpunkt
  • Går att använda oljepannan
  • Kräver ej el
  • Kräver arbete
  • Pelletsförrådet tar stor plats

Pelletsvärme fungerar enligt samma princip som vedeldning. Pellets är dock 3 gånger effektivare än ved och kräver mindre arbete.

Pellets består av hoppressat träavfall och är ett biobränsle som inte bidrar negativt till växthuseffekten.

Det går att installera en pelletsbrännare i en gammal oljepanna och på så sätt minska den inledande investeringskostnaden.

Hur pelletsvärme fungerar

Pelletsen förvaras i en lagringstank. När värmen ska öka transporteras en viss mängd pellets via ett rör till pelletspannan. Inuti pannan antänds pelletsen.

De varma rökgaserna som bildas stiger och leds genom ett rörsystem. Rörsystemets väggar tar upp värmen och använder den till att värma vattnet i pannan, som i sin tur värmer elementvattnet och tappvattnet. Överflödiga rökgaser kommer ut genom skorstenen.
Läs mer: Är pellets något att satsa på?

Underhållsarbete med pellets

En del pannor bör tömmas på aska 1 gång i veckan och andra är i stort sett underhållsfria. Det är i regel priset som avgör. Väljer ni att köpa bulkleveranser (lastbilsutkörning) med pellets krävs det normalt 2 påfyllningar om året. Pellets går även att köpa i mindre säckar.

Krav och förutsättningar för pelletsvärme

En leverans pellets (bulk) är normalt minst 5 kubikmeter stor och det är därför viktigt att ha någonstans att förvara pelletsen. Förvaringstanken måste vara kraftig, eftersom den kompakta pelletsen skapar ett stort tryck på väggarna. Om ni har gått från oljeeldning till pellets kan platsen där oljetanken stod vara ett bra ställe att placera pelletslagret på.

Förutom en lagringsplats krävs det att huset har ett vattenburet radiatorsystem.

Pelletskamin

I mindre hus kan en pelletskamin vara ett alternativ till pelletspannan. Pelletskaminen fungerar på samma sätt som en vanlig kamin för vedeldning. I en normalstor villa räcker pelletskaminen inte till, men kan användas som ett komplement med hög mysfaktor.

Pris & kostnader för pelletsvärme

  • Helt ny pelletpanna och förråd: cirka 55 000 kr.
  • Uppgradera oljepannan med pelletsbrännare: cirka 25 000 kr.
  • Pelletskamin: från 10 000 kr.
  • Pellets: cirka 10 000 kr om året för en normalstor villa.