Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SEOLinks has a deprecated constructor in /home/jwmse/public_html/energifakta.nu/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 13
Fjärrvärme » | Gratis offerter ✔️ |

Fjärrvärme

Bekväm och stabil värme

Fördelar och nackdelar med fjärrvärme

  • Neutral ut klimatsynpunkt
  • Mycket låg arbetsbörda
  • Installationen tar lite plats
  • Varmvattnet kan inte ”ta slut”
  • Ej tillgängligt överallt

Fjärrvärme är ett miljövänligt och mycket bekvämt sätt att värma huset på.

Allt som krävs är att huset är anslutet till fjärrvärmenätet och att en värmeväxlare finns installerad.

Värmen kommer från ett centralt värmeverk och transporteras till huset via ett rörsystem.

Hur fjärrvärme fungerar

I värmeverket förbränns exempelvis trärester. Energin som produceras används till att värma vatten, som sedan skickas ut i långa underjordiska rör.

I huset måste en fjärrvärmecentral innehållande en värmeväxlare och en varmvattenberedare installeras. Värmeväxlaren överför värmen från ledningarna i marken till husets vattensystem. När värmen finns i husets vattenburna system pumpas värmen ut till elementen genom rören och det kalla vattnet skickas tillbaka till värmeverket.

Bekvämt och driftsäkert

Fjärrvärmecentralen är inte större än ett badrumsskåp, vilket frigör mycket golvutrymme om ni går från till exempel oljeeldning till fjärrvärme.

I andra värmesystem kan varmvattnet ”ta slut” (om exempelvis flera personer duschar efter varandra). Detta sker inte med fjärrvärme, eftersom systemet är byggt för att klara stora påfrestningar. Fjärrvärmen är också väldigt driftsäker och skulle det bli något problem med ledningarna till huset är det fjärrvärmeleverantören som tar hand om det.

Krav och förutsättningar för fjärrvärme

Om huset ligger i ett glest befolkat område långt ifrån ett värmeverk är det sällan ekonomiskt försvarbart att gräva upp marken och dra fjärrvärmeledningar. Fjärrvärme kräver också ett vattenburet värmesystem.

Pris & kostnader för fjärrvärme

Fjärrvärmeväxlaren är betydligt billigare än till exempel en bergvärmepump eller en pelletspanna. Årskostnaden ligger ungefär på samma nivå. Jämfört med olja är årskostnaden bara en tredjedel.

  • Värmeväxlare: cirka 35 000 kr.
  • Anslutning till fjärrvärmenätet under pågående rörarbete: cirka 10 000 kr (30 000 kr om rören redan är lagda).
  • Att få värmen till huset: cirka 10 000 kr om året.

Läs mer: Vad påverkar miljön mest? En värmepump eller fjärrvärme?