Luft vatten värmepump

Luft vatten värmepump

Fördelar och nackdelar med Luft vatten värmepump

  • Miljövänligt
  • Lättare att installera
  • Tar tillvara på en annars bortslösad resurs
  • Behövs inget borrhål i berget
  • Klarar inte all uppvärmning
  • Utomhusfläkten kan vara högljudd
  • Kräver el
  • Sämre effekt än bergvärmepumpar

 

Luft vatten värmepump plockar upp värme från luften utomhus

Luft vatten värmepumpar

Luftvärmepumpen suger in utomhusluft. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Gasen samlas ihop i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via de vattenburna elementen.

Luft vatten värmepumpen kräver normalt cirka en tredjedel el för att fungera. När temperaturen ligger runt 0°C krävs ytterligare tillsatsenergi (exempelvis elpatron eller olja). Vid temperaturer under -20°C blir Luft vatten värmepumpar effekt så låg att det inte är lönsamt att utnyttja den.

Pris & kostnader för luftvärme

Luft vatten värmepumparna är billigare än exempelvis bergvärme, markvärme och sjövärme. Installationskostnader på några tusen tillkommer.

Ett tips är att ta in offert på luft vatten värmepump från flera installatörer från den beprövade tjänsten för offert värmepumpar

  • Elkostnad per år: cirka 5 000–8 000 kr för en normalvilla.