Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SEOLinks has a deprecated constructor in /home/jwmse/public_html/energifakta.nu/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 13
Så påverkar värmepump och fjärrvärme miljön » ENERGIFAKTA

Så påverkar värmepump och fjärrvärme miljön

Det går inte att komma ifrån att klimatet och miljön påverkas av ditt uppvärmningssystem. Men vad är egentligen värst – värmepumpen eller fjärrvärme – och går det att göra smarta energival? Vi har samlat information om miljö kontra uppvärmning här nedan.

 

Uppemot 40 procent av all energi som produceras i Sverige går åt till uppvärmning av bostäder och byggnader. Det är en siffra som har varit relativt stabil sedan 70-talet, men sättet som vi värmer upp våra byggnader har förändrats en hel del. Eldningsolja har exempelvis näst intill upphört nu och vi satsar allt mer på grön el och förnybara bränslen.

 

Fjärrvärme – en viktig del i Sveriges klimatsatsning

Omkring 80 procent av bostadsuppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen har varit en bidragande faktor till Sveriges minskade utsläpp av koldioxid.

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion minskat trots att produktionen av fjärrvärme har ökat. Detta beror först och främst på att användningen av fossila bränslen har ersatts med biobränsle istället.

 

”I takt med utbyggnaden av fjärrvärmesystemen har produktionen av fjärrvärme ökat med över 40 procent sedan 1990. Dessutom produceras allt mer fjärrvärme i kraftvärmeverk som även producerar el. Fjärrvärmeexpansionen har till största delen skett med biobränslen vilket lett till att utsläppen av växthusgaser minskat. Att fossila bränslen ersatts med avfall, som delvis består av förnybara material, bidrar också till att utsläppen har en nedåtgående trend.”

 

Okej, men finns det några nackdelar med fjärrvärme?

 

Fjärrvärme ska först och främst komma från det som brukar kallas för ”spillvärme” från fjärrvärmeverket. Det har därmed ingen direkt klimatpåverkan och brukar anses som klimatneutralt. Nackdelar med fjärrvärme är att det är ganska dyrt att installera, du måste gräva upp marken för att installera fjärrvärmenätet, och vissa vänder sig också emot fjärrvärmenäten är stängda, det vill säga, att de drivs som monopol.

Om fjärrvärmen kommer från fossila bränslen påverkas givetvis klimatet negativt. Förbränningen av fossila bränslen släpper ut koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten. Idag ska dock 90 procent av all fjärrvärme komma från förnybara källor, men kolla hur det ser ut där just du bor innan du fattar beslut om fjärrvärme eller inte.

Läs mer: Så fungerar fjärrvärme

 

Värmepumpen tar tillvara på solenergin

 

På två timmar har solen producerat tillräckligt med energi för att försörja hela jordklotet med värme under ett år. Problemet är att vi ännu inte har utvecklat teknik som kan tillvara på all ”gratis” energi som solen ger oss.

En värmepump använder sig inte av direkt solljus, utan av lagrad solenergi. Den energin kan komma från bland annat mark, sjö, luft eller berg.

Vill du veta hur värmepumpen fungerar?

 

Läs mer om:

Bergvärme

Luftvärme

Sjövärme

Markvärme

 

Utöver solenergin behöver en värmepump också el för att drivas – vilket självklart påverkar klimatet. Produktionen av el släpper ut en hel del koldioxid. Särskilt om elen är importerad. Internationellt används ofta fossila bränslen i exempelvis kolkraftverk.

Hur mycket värmepumpen påverkar klimatet beror därför på hur mycket el den behöver för att fungera. Om du driver din värmepump med solceller blir miljöpåverkan minimal. Du kan också minska din miljöpåverkan genom att köpa miljövänlig el.

 

Bli klimatsmart!

 

Det finns en hel del som du kan göra för miljön hemma. Tre enkla saker du kan göra i vardagen för att minska din energiförbrukning:

  • Dra ut mobilladdaren när du inte använder den.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60.
  • Använd tjocka gardiner för att bevara värmen inomhus.

Ytterligare ett tips (som kräver lite mer jobb) är att tilläggsisolera om du bor i ett äldre hus med höga uppvärmningskostnader.

Lämna en kommentar