Är det bäst med direktverkande el eller vattenburen el?

Går du i hustankar och har svårt att bestämma dig för direktverkande el eller vattenburen el? Det finns fördelar och nackdelar med båda. På vår sida går vi igenom ett par saker som kan vara bra att känna till innan du bestämmer dig för den ena eller andra.

Först går vi kort igenom hur det två systemen fungerar.

 

Direktverkande el

 

Du får el till huset direkt via elnätet. För att värma upp huset används sedan radiatorer (element) alternativt elslingor i golvet/tak där elen kan omvandlas till värme.

 

Vattenburen el

 

En elpanna värmer upp vattnet i en behållare (eventuellt en ackumulatortank) och sedan åker vattnet i ett rörsystem som är kopplat till dina vattenelement eller golvvärme.

 

Fördelar och nackdelar

 

Det finns som tidigare nämnt plus och minus med båda värmesystemen. Vad som passar dig bäst beror på hur ditt hus är utformat och vad du har för energibehov.

Men för att göra det lättare att skilja mellan de båda har vi jämfört dem här nedan.

 

Fördelar med direktverkande el

 

 • Billigt att installera
 • Det är lättare att styra värmen – den kommer direkt där den behövs
 • Du slipper ha en elpanna (inklusive rörsystem) att hålla reda på
 • Element är billiga och kräver nästan ingen skötsel alls

 

Fördelar med vattenburen el

 

 • Vattenburen värme är billigare än direktverkande el (källa: Energimyndigheten)
 • Luften blir inte lika torr som den kan bli av direktverkande el. Med direktverkande el används nämligen kapslade värmeslingor som kan alstra dammpartiklar
 • Har bättre verkningsgrad. I en modern elpanna är den så bra som den kan bli (100 procent) medan direktverkande elradiatorer brukar generaliseras till 98 procent
 • Vattnet som värms av elpannan kan du även värma upp med pellets, ved eller värmepump om du vill det

 

Ska jag ens använda mig av elvärme?

Elvärme i moderna hus

El som uppvärmning har ett ganska dåligt rykte. Under den stora oljekrisen på 70-talet, när ny kärnkraft hade börjat producera stora mängder med el, blev direktverkande el ett självklart val för många hushåll.

Sedan höjdes elpriserna.

Och många önskade att de hade investerat i ett annat värmesystem.

Dagens elvärmesystem är betydligt bättre än de som installerades på 70 och 80-talet, men kostnaden per månad är fortfarande relativt hög. Exakt hur dyrt det blir beror helt och hållet på vad elpriset ligger på.

 

Elvärme passar bäst i mindre hus

 

Om du har ett mindre fritidshus eller en stuga som du inte behöver ha uppvärmd året om kan elvärme vara fördelaktigt. Installationskostnaden är låg och det kommer inte bli särskilt dyrt eftersom du inte gör av med så många kWh/år.

 

Så hur mycket kan det kosta?

 

Hur mycket du måste betala i elräkning varje månad beror dels på elpriset under den perioden och dels på hur mycket el du förbrukar. Energirådgivaren uppskattar att:

”Energiförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa/radhus med direktverkande el är cirka 25 000 kWh per år, varav uppvärmning beräknas till 15 000 kWh, hushållsel till 5 000 kWh och varmvatten till 5 000 kWh.”

I skrivande stund landar då kostnaden på cirka 30 000 kronor per år.

1 reaktion på ”Är det bäst med direktverkande el eller vattenburen el?”

 1. James Hindmarsh

  I grannhuset där jag bodde 1988 – 1998 hade jag en vedpanna som inte användes + elkassett och cirkulationspump samt separat el-varmvattenberedare. Här i huset, en gammaldags sommarvilla med stora icke-isolerade glasverandor. Jag värmer med direktverkande el-elrment och en el-varmvattenberedare som jag tyvärr behövde byta ut förra året sen den började läcka ut vattnet. Totalt sett verkar direktverkande el vara billigare än vattenburen elvärme.

Lämna en kommentar